Skip to content

STUDIEPLAN FOR FOTORETREAT

  1. Læringsmål

 I løpet av fotoretreaten vil deltakerne:

– få innsikt i, kunnskap om og erfaring med å bruke fotografi som verktøy i eget trosliv,
og som virkemiddel til å fremme og formidle Guds rike.
– få en større forståelse for bruk av visuelle virkemidler for å formidle et budskap
– utvikle en større evne til å reflektere over eget trosliv

– bli i stand til å ha stille stunder med Herren på ulike måter

Formål

Gjennom å delta på fotoretreat vil ungdommer og unge voksne få undervisning og praktiske øvelser i hvordan de kan benytte fotografi til å forandre eget trosliv, som igjen kan bidra til å fremme og formidle Guds rike.

Hensikten med fotoretreat er å forandre menneskers liv, ved å bidra til å disippelgjøre, inspirere, motivere, utruste, vekke, fornye og styrke den enkeltes trosliv gjennom fokus på stille stunder med Herren og fotografi.

– Tilrettelegge for stillhet og stille stunder med Gud – som kan fornye, vekke og styrke troslivet.
– Undervisning og praktiske øvelser for å bruke fotografi i troslivet – som kan motivere og
inspirere til et dypere, mer reflektert trosliv.
– Gi tips til måter å bruke tid med Gud på – som kan utruste til et dypere og mer levende trosliv, og disippelgjøre den enkelte.

Når den enkeltes trosliv med Herren fordypes, og baseres på tillit, tro og trygghet hos Han, vil den enkeltes trosliv smitte over på alle livets områder, som igjen vil fremme og formidle Guds rike til andre.

 

  1. Målgruppe Ungdommer og unge voksne (15 -25 år). Det kreves ingen forkunnskaper. Deltakerne trenger bare Bibelen og et kamera (kan være mobiltelefonen)
  2. Varighet

Helgeretreat fra fredag ettermiddag til søndag kveld. (Ca. 26 timer)

  1. Innhold

Hovedtema: Foto og retreat
Nivå: Grunnleggende nivå.
Emner:
– Hva er retreat og fotoretreat
Fotografering (komposisjon, blender, lukker, etc.)
– Fotografering som verktøy i eget trosliv og som virkemiddel til å fremme (utbre) og formidle Guds rike
– Tidebønn
– Stille stunder med Herren
– Foto-utflukt i nærmiljøet
– Mulighet for veiledning og individuell samtale
– Avsluttes med deltakernes fotoutstilling med frivillig dele-runde i plenum

  1. Læringsressurser og metode. 

Læringsmetoder

 Innledning og forelesning
– Instruksjon og praktiske øvelser
– Egen bibel- og bønnepraksis
– Egen refleksjon i stillhet
– Ekskursjon
– Praktisk veiledning i foto
– Tilbud om åndelig veiledning / samtale (avhenger noe av kursarrangørene)
– Frivillig dele-runde i plenum ved fotoutstilling

Læringsressurser

– Fotograf og faglig ansvarlig; Trine Kvalnes
– Fotoutstilling av kunstfotograf Trine Kvalnes
– Bibelen
– Studiemateriell som er grunnlaget for kurset er boken ”Guds bilder” av Trine Kvalnes
– Ulike kristne produkter og kristne fotoprodukter som kan være til nytte og inspirasjon
på retreaten og i ettertid, vil tilbys deltakerne til rabatterte priser.
(Alt skrevet og designet av Trine Kvalnes)
– Kursarrangører stiller eventuelt opp med åndelig veiledere

  1. Evalueringsmetode

Fotoretreaten evalueres på slutten av helgen, gjennom et evalueringsskjema. Både deltakere og arrangør bør evaluere fotoretreaten, for å gi tilbakemelding på hva som kan forbedres til neste fotoretreat, for å se hva som fungerte og ikke, og hva som bør justeres og endres.