Skip to content

Verktøy for kristne

Produkter som inngår i serien “Verktøy for kristne”:

Såkornet: 

Såkornet er en bitteliten utgivelse som er ment å være en åndelig appetittvekker. En publikasjon til åndelig oppbyggelse, kunnskap og inspirasjon. Såkornet er designet, skrevet og bearbeidet av Trine Kvalnes, og kan komme i ulike formater, materialer og størrelser. Hittil er det utgitt 3: 1. Et lite hefte med en skrevet bibeltime om Guds fulle rustning (Ef 6,10-18) 2. Et bokmerke med trosbekjennelsen og syndsbekjennelsen 3. Et lite hefte om bønn Disse selges til kostpris, med ingen fortjeneste. Alle 3 koster 120,- (inkl.frakt) Ett av heftene: 85,- (inkl.frakt) Bokmerket: 39,- (inkl.frakt) Send en e-post på trine@selafoto.no for bestilling av disse.